תפרי התפשטות תחת גימורים מעל 20 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 25 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 30 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 35 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 40 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 45 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 50 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 60 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 70 ס"מ

תפרי התפשטות תחת גימורים 75 ס"מ