תפרי התפשטות לרצפה 20 ס"מ - 30 ס"מ

תפרי התפשטות לרצפה 20 ס"מ

תפרי התפשטות לרצפה 25 ס"מ

תפרי התפשטות לרצפה 30 ס"מ